mEasy
Witamy
Login / Rejestracja

Religia


Religia – system wierzeń i praktyk, określający relację pomiędzy różnie pojmowaną sferą sacrum (świętością) i sferą boską, a określonym społeczeństwem, grupą lub jednostką. źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Religia 

RSS