Nasze propozycje

Oferujemy bezpłatną instalację:

- systemów operacyjnych Red Hat 8 / Centos 7 / Debian 10 / FreeBSD 12
- jedno-nodowego wirtualizatora KVM (opcja dla hostingu w OVH)

Jeśli masz ciekawy projekt do realizacji, zadaj pytania i wyraź swoje potrzeby!
Dołącz do grona instytucji i firm wspieranych przez zespół specjalistów MEASY. ⤤
Uslugi płatne

Konfiguracje usług legacy i inne

1. Konfiguracja serwera pocztowego IredMail u klienta lub utrzymanie kont pocztowych na serwerach MEASY
2. Wdrożenie rozwiązania w postaci dwóch serwerów DNS (master – slave) opartych na BIND 9
3. Uruchomienie dwóch serwerów DNS (master – slave) opartych na PowerDNS (MySQL Backend) oraz konfiguracja zarządzania przez WWW - Opera Software DNS-UI
4. Przygotowanie i uruchomienie serwera NGINX z obsługą PHP (included PHP FPM) oraz uslugi sFTP do przesyłania plików
5. Instalacja i konfiguracja serwera Apache z obsługą modułu mod_php, jednym wirtualnym hostem i usługą sFTP
6. Migracja kont pocztowych do innego dostawcy serwera pocztowego
7. Instalacja i konfiguracja usługi Certbot Let’s Encrypt z użyciem systemu SNAP
8. Przygotowanie i uruchomienie serwerów aplikacyjnych JBoss, Tomcat z Load Balancer HAProxy
9. Klastry wysokiej dostępności z użyciem darmowego oprogramowania - projekty indywidualne dopasowane do potrzeb
10. Platformy kontenerowe Open Source
11. Utrzymanie aplikacji JBoss/WildFly/Tomcat na serwerach MEASY
12. Continuous Integration i Continuous Delivery CI/CD - integracje z usługą Jenkis

Automatyzacja

1. Konfiguracja i wdrożenie narzędzia Foreman do automatyzacji powtarzających się zadań oraz zarządzania serwerami Linux
2. Automatyzacja infrastruktury za pomocą narzędzi Anisble, Puppet i Terraform

K8S

1. Instalacja i konfiguracja OKD 4 / Openshift 4. Typ instalacji Bare Metal w oparciu o mechanizm prowizjonowania PXE - klaster 4 nodowy: 1 master, 3 worker
2. Instalacja i podstawowa konfiguracja MicroK8S
3. Wdrożenia aplikacji w środowisku K8S np. ArgoCD, CEPH, ELK

Monitorowanie serwerów i usług

1. Instalacja i konfiguracja oprogramowania NAGIOS na hostingu klienckim w celu monitorowania serwerów i aplikacji. Ustawienie funkcji wysyłania wiadomości e-mail / SMS - na życzenie klienta (opcja)
2. Konfiguracja zdalnego serwera SYSLOG-NG do magazynowania logów

Backup

1. Konfiguracja oprogramowania UrBackup
Umożliwia wykonywanie kopii zapasowych plików i obrazów tworzonych podczas działania systemu bez przerywania bieżących procesów

Sieć

1. Integracja rozwiązania - Firewall Software - pfSense w segmencie sieci LAN/WAN
pfSense to oprogramowanie zapory dostępne na zasadach open source, zawiera interfejs WWW do konfigurowania usług DHCP/DNS i wiele innych

Dyżur i awarie

1. Wsparcie techniczne w przypadku wystąpienia awarii. Dotyczy: obszaru usług zewnętrznych, czas reakcji od momentu zgłoszenia: 60 minut, rozliczenie godzinowe
2. Wsparcie techniczne w przypadku wystąpienia awarii. Dotyczy: obszaru usług wewnętrznych, czas reakcji od momentu zgłoszenia: 120 minut, rozliczenie godzinowe
Źródło: Ikona sieci, internet społeczny